ประกอบด้วย หนังสือเรียนเล่ม 1-6 พร้อมแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามลำดับ โดยแบบเรียนแต่ละชุดสามารถใช้ได้ตลอด 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) เนื้อหาของแบบเรียนชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มต้นจากการเรียนรู้ศัพท์อักษรพินอิน การประสมเสียงพินอิน คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน วิวัฒนการของอักษรจีน กิจกรรมในชั้นเรียน เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีน คำศัพท์น่ารู้ บทสนทนา

ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะค่อย ๆ เพิ่มเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย เช่น ส่วนประกอบของอักษรจีนในแต่ละตัว ข้อควรจำต่าง ๆ การขยายคำศัพท์ การแทนที่คำของประโยค ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาขึ้นตามลำดับ และเด็ก ๆ สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PRICE: สนุกสนานภาษาจีนเล่ม 1-6 แบบเรียน ราคา 140 บาท / แบบฝึกหัดราคา 80 บาท

** มีส่วนลดสำหรับสถานศึกษา **

แบบเรียนชุดสนุกสนานเรียนภาษาจีน

ขอไฟล์ตัวอย่างแบบเรียน, ใบเสนอราคา, ส่วนลดสำหรับสถานศึกษา

099-461-4991 (คุณ จิราวรรณ)
095-461-9926 (คุณ สปันธ์หยก)