hanyouchinesebook
BookNew01

        ประกอบด้วยหนังสือเรียนเล่ม 1-3 พร้อมแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย โดยสารมารถใช้ได้ตลอด 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)

ภาษาจีนสำหรับเด็ก เล่มที่ 1 (ระดับชั้นอนุบาล 1) สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี
ภาษาจีนสำหรับเด็ก เล่มที่ 2 (ระดับชั้นอนุบาล 2) สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
ภาษาจีนสำหรับเด็ก เล่มที่ 3 (ระดับชั้นอนุบาล 3) สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี

เนื้อหาประกอบไปด้วย คำศัพท์ใกล้ตัว 4 หมวดหมู่ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มีรูปภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส น่าเรียน มีวิธีการเขียนเส้นขีดของแต่ละตัว แล้วจะค่อย ๆ เพิ่มวลี เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาขึ้นตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

PRICE: ภาษาจีนสำหรับเด็กเล่ม 1-3

แบบเรียน ราคา 90 บาท / แบบฝึกหัด ราคา 70 บาท

** มีส่วนลดสำหรับสถานศึกษา **

แบบเรียนชุดภาษาจีนสำหรับเด็ก

ขอไฟล์ตัวอย่างแบบเรียน, ใบเสนอราคา, ส่วนลดสำหรับสถานศึกษา

099-461-4991 (คุณ จิราวรรณ)
095-461-9926 (คุณ สปันธ์หยก)

QR code